Prezes
Prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jawień
Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej Collegium Medicum UMK
Siedziba towarzystwa
Polskie Towarzystwo Leczenia Ran
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz
Dane kontaktowe

E-mail: klinchirog@biziel.pl

Telefony:(52) 365 52 32

Faks:(52) 365 57 82

Strona WWW: www.ptlr.org.pl

Polskie Towarzystwo Leczenia Ran zostało powołane do życia w 2004 roku i jest stowarzyszeniem, którego celem jest zmiana obecnych metod i standardów postępowania z pacjentami cierpiącymi z powodu różnego rodzaju ran ostrych i niegojących się. W swojej działalności skupia się w szczególności na problematyce leczenia i opieki nad ranami niegojącymi się, takimi jak owrzodzenia podudzi (żylakowate i tętnicze) oraz odleżyny.

Kluczowym działaniem PTLR jest szeroka edukacja środowiska medycznego. W tym zakresie głównym dążeniem PTLR jest podejmowanie współpracy z innymi towarzystwami medycznymi w zakresie opracowania i realizowania programów szkolenia lekarzy i pielęgniarek. Towarzystwo prowadzi działalność naukową i edukacyjną w zakresie leczenia ran o różnej etiologii, stąd obecność w naszych szeregach wielu chirurgów ogólnych i dziecięcych, specjalistów leczenia oparzeń, chirurgów naczyniowych, dermatologów, pielęgniarek różnych specjalności, lekarzy rodzinnych, itd. PTLR jest organizacją interdyscyplinarną, otwartą dla wszystkich zainteresowanych problematyką leczenia ran.

 
Powrót