Prezes
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Instytut Onkologii im. Marii Curie-Skłodowskiej w Warszawie
Siedziba towarzystwa
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Roentgena 5
02-781 Warszawa
Dane kontaktowe

E-mail: biuro.pr.ptok@coi.waw.pl

Telefony:(22) 546 27 32

Strona WWW: www.ptok.pl

Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej (PTOK) powstało w 1996 roku z siedzibą
w warszawskim Centrum Onkologii-Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie. Pomysłodawcą i pierwszym prezesem PTOK był profesor Grzegorz Madej, wówczas kierownik Kliniki Nowotworów Układu Moczowego w Centrum Onkologii-Instytucie. W jego wizji Towarzystwo miało stanowić szerokie forum osób i organizacji, skupionych wokół problematyki nowotworowej. Miało łączyć zarówno lekarzy specjalności onkologicznych oraz innych dziedzin, związanych z opieką nad chorymi na nowotwory oraz pielęgniarki, rehabilitantów i psychologów, jak również organizacje chorych oraz firmy farmaceutyczne. Zdaniem profesora Madeja możliwie najszersza formuła miała szansę zapewnić wszechstronną opiekę chorym na nowotwory.

 
Powrót