Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Maria H. Borawska
Siedziba oddziału
Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej - Zakład Bromatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Mickiewicza 2D
15-222 Białystok
Dane kontaktowe

E-mail: bromatos@umb.edu.pl
borawska@umb.edu.pl

Telefony:(85) 748 54 69