Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Janusz Limon
Katedra i Zakład Biologii i Genetyki Akademii Medycznej
Siedziba towarzystwa
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka
ul. Dębinki 1
80-211 Gdańsk
Dane kontaktowe

E-mail: ptgc@gumed.edu.pl

Telefony:(58) 349 15 32

Faks:(58) 349 15 35

Strona WWW: www.ibb.waw.pl/~ptgc/

Idea powołania PTGCz została zgłoszona przez prof. J. Nowaka na VII Konferencji Cytogenetycznej w Kazimierzu Dolnym w dniu 11.05.1991 r. w czasie posiedzenia Komisji Genetyki Człowieka PAN. Wobec dużego zaangażowania genetyków człowieka w działalność Polskiego Towarzystwa Genetycznego, wiele osób odnosiło się do tego projektu bardzo sceptycznie. Sprawa utworzenia Towarzystwa była dyskutowana w czasie XI Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetycznego "Genetyka 2000" w Krakowie w dniach 10-11.09.1992. W czasie XI Zjazdu PTG powstała inicjatywa utworzenia PTGCz. W skład komitetu założycielskiego weszli prof. prof. A. Horst, J. Nowak, R. Słomski. Komitet założycielski opracował statut PTGCz oraz złożył niezbędne do rejestracji dokumenty w Sekcji Stowarzyszeń Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Oficjalnie Towarzystwo zostało powołane przez 37 członków założycieli.

 
Powrót