Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Marek Droździk
Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii 01-163 Warszawa, ul. Kozielska
Siedziba towarzystwa
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Dane kontaktowe

E-mail: phawar@hotmail.com

Telefony:(22) 838 10 69
(22) 826 21 16

Faks:(22) 838 10 69

Strona WWW: pharmacology.slam.katowice.pl/ptf.html

Polskie Towarzystwo Farmakologiczne jest stowarzyszeniem naukowym działającym od 1965 roku. Statutowym celem Towarzystwa jest organizowanie i popieranie wszelkich czynności zmierzających do rozwoju badań i prac naukowych w zakresie farmakologii doświadczalnej i klinicznej oraz toksykologii, zrzeszenie osób pracujących w tych dziedzinach i upowszechnienie osiągnięć naukowych odpowiednich gałęzi nauki, reprezentowanie polskiej farmakologii i toksykologii w kraju i zagranicą.

 

PTF realizuje swoje zadania w oparciu o oddziały w Białymstoku, Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i Warszawie oraz sekcje i komisje przy Zarządzie Głównym. Członkowie Towarzystwa reprezentują różne specjalności m.in. neuropsychofarmakologię, farmakologię układu krążenia czy chemioterapię.

 

Towarzystwo regularnie organizuje sympozja, konferencje i kongresy farmakologiczne, uczestniczy w opracowaniach ekspertyz i memoriałów dotyczących farmakologii oraz ściśle współpracuje z krajowymi i zagranicznymi towarzystwami naukowymi.

 

PTF wchodzi w skład federacji europejskich towarzystw farmakologicznych: Federation of European Pharmacological Societies (EPHAR) oraz International Union of Basic and Clinical Pharmacology (IUPHAR).

 

 
Powrót