Przewodniczący
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Walczak
Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK1
Siedziba towarzystwa
"Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii, Chorób Metabolicznych
i Kardiologii Wieku Rozwojowego SPSK-1 w Szczecinie"
ul. Unii Lubelskiej 1
71-252 Szczecin
Dane kontaktowe

E-mail: m.walczak@pted.pl

Telefony:(91) 425 31 63

Faks:(91) 425 31 67

Strona WWW: www.pted.pl

Potrafimy przetrwać w skrajnych warunkach, natychmiast rozpoznawać bodźce zewnętrzne i równie szybko reagować dzięki wyposażeniu w złożone systemy percepcji, komunikowania i reagowania. Ośrodkowy układ nerwowy, obwodowy sympatyczny i parasympatyczny umożliwia analizę bodźców i wyboru reakcji w milisekundach. Jednakże dla prawidłowych procesów adaptacji, wzrostu i rozwoju, prokreacji oraz sprostania ciągłym wyzwaniom zmieniającego się środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, potrzebny nam jest system dokładnej analizy stanu homeostazy i uśrednienia powtarzających się bodźców. System jest wolniejszy, a sygnały są przenoszone przez układ krążenia, integrujący odległe narządy i systemy. Odkrycie i rozumienie tego typu regulacji stało się możliwe dopiero po opisaniu w 17 wieku układu krążenia przez Williama Harleya. Claude Bernardowi, którego aktywności życiowa przypadła na 19 wiek, zawdzięczamy wiedzę o tym, że narządy mogą wydzielać wytwarzane substancje do przewodów wyprowadzających lub wprost do krążenia. Współczesny mu Charls Edward Brown-Sequard pierwszy zastosował hormonalne leczenie substytucyjne i chociaż miało to mały wpływ na powstanie Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych (dzisiaj Polskie Towarzystwo Endokrynologii Dziecięcej), było kamieniem milowym dla powstania endokrynologii klinicznej. Z końcem tego wieku Szymonowicz i Cybulski w Krakowie wykryli, że wyciąg z nadnerczy zwiększa ciśnienie krwi, wskazując na to, że ten mały narząd jest gruczołem dokrewnym. W tym też królewskim mieście 100 lat później odbyło się pierwsze sympozjum Polskiego Towarzystwa Endokrynologów Dziecięcych (PTED) zorganizowane przez Marię Rybakową, członka Zarządu Towarzystwa pierwszej kadencji.

 
Powrót