Prezes
Prof. dr hab. n. med. Tomasz Guzik
Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi UJ CM
Siedziba towarzystwa
Katedra Biochemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej Pomorskiej Akademii Medycznej
Al. Powstańców Wlkp. 72
70-111 Szczecin
Dane kontaktowe

E-mail: tguzik@cm-uj.krakow.pl

Telefony:(12) 633 00 03

Strona WWW: www.ptbnm.pl

Cele statutowe PTBnM

 

  • Organizowanie krajowych i międzynarodowych zjazdów i sympozjów.

 

  • Organizowanie szkoleń podyplomowych i konferencji szkoleniowo-naukowych.

  • Promowanie czynnego udziału członków Towarzystwa w międzynarodowych zjazdach i sympozjach.

  • Wydawanie kwartalnika "Czynniki Ryzyka".

  • Dokonywanie rekrutacji nowych członków.

  • Nadawanie godności Członka Honorowego.

  • Popularyzowanie profilaktyki miażdżycy w środkach masowego przekazu.

 

Historia powstania PTBnM

30 października 1992 r.
W Szczecinie na zebraniu Członków Założycieli (15 osób) Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą wybrano Tymczasowy Zarząd, którego Przewodniczącym został prof. dr hab. Marek Naruszewicz, a Sekretarzem dr Barbara Torbus-Lisiecka. 27 listopada 1992 r. Sąd Wojewódzki w Szczecinie, Wydział I Cywilny na wniosek Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia, postanowił wpisacę do rejestru stowarzyszeń Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą (PTBnM) z siedzibą w Szczecinie, działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z prawem tworzenia jednostek terenowych w sposób okresęlony w statucie.

30 listopada 1992 r.
W Świnoujściu odbyło się Otwarte Zebranie Inauguracyjne PTBnM, na którym powołano Komitet Naukowy i Organizacyjny I Zjazdu, podjęto Uchwałę o ustanowieniu nagród naukowych sponsorowanych przez firmy oraz o nadaniu Członka Honorowego podczas ceremonii otwarcia Zjazdu.

31 maja 1993 r.
W Kazimierzu Dolnym n/Wisłą, podczas I Naukowego Zajazdu PTBnM, odbyło się Walne Zebranie, na którym dokonano wyboru Władz Towarzystwa (uformowanie Zarządu Głównego I kadencji).
W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Marek Naruszewicz, wybrano też 15-osobowy Zarząd Główny, 5-osobową Komisję Rewizyjną i 5-osobowy Sąd Koleżeński.
Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Głównego, po zakończeniu Walnego Zebrania, wybrano Prezydium: prof. Aldona Dembińska-Kieć (Wicerzewodnicząca), dr Barbara Torbus-Lisiecka (Sekretarz) i mgr Hanna Bukowska (Skarbnik).

Sierpień 1993 r.
PTBnM uzyskało członkowstwo International Atherosclerosis Society (IAS).

24 czerwca 1997 r.
W Piaskach Wielkich k. Wolina, podczas V Naukowyego Zjazdu PTBnM, odbyło sieţ Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTBnM, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi I kadencji i dokonano wyboru nowych Władz Towarzystwa (II kadencja).
W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu Głównego został ponownie prof. Marek Naruszewicz, Wiceprzewodniczącym prof. Aldona Dembińska-Kieć, Sekretarzem dr hab. Maria Jastrzębska i Skarbnikiem dr Hanna Bukowska.

29 czerwca 2002 r.
W Warszawie odbył się Walny Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą. W wyniku głosowania Przewodniczącym Zarządu Głównego został prof. Marek Naruszewicz, wybrano też 15-osobowy Zarząd Główny, 4-osobową Komisjeţ Rewizyjną i 5-osobowy Sąd Koleżeński.
Wybrano również Prezydium Zarządu Głównego w składzie: prof. Marek Naruszewicz - Prezes Zarządu Głównego pTBnM, Prof. Anna Członkowska - Wiceprezes, prof. Zdzisława Kornacewicz-Jach - Wiceprezes, dr hab. Maria Jastrzębska - Sekretarz, dr Hanna Bukowska - Skarbnik

 
Powrót