Wytyczne w tej dziedzinie:

Choroba von Willebranda - ocena i leczenie (2008)

Dziedziny: Hematologia

1. Ocena objawów krwawienia i ryzyko krwawienia poprzez analizę historii i badanie fizykalneA. Zadaj następuj...

Autor: American Society of Hematology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Dawkowanie leków przeciwzakrzepowych oraz ocena komplikacji procesu krwawienia powiązanego ze stosowaniem leków przeciwzakrzpowych u dorosłych (2011)

Dziedziny: Hematologia

Dawkowanie antykoagulantów.Dawkowanie podskórne heparyny w leczeniu ostrej choroby zakrzepowo-żylnej:Og...

Autor: American Society of Hematology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Trombocytopenia immunologiczna (ITP) - ocena i leczenie (2011)

Dziedziny: Hematologia

Celem każdej strategii terapeutycznej w starciu z ITP jest osiągnięcie liczby płytek krwi adekwatnej do hemostazy,...

Autor: American Society of Hematology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Trombocytopenia wywołana heparyną (HIT) - ocena i leczenie (2009)

Dziedziny: Hematologia

  American Society of Hematology            [DOWNLOAD] (PDF 1,1 MB)  ...

Autor: American Society of Hematology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >