Wytyczne w tej dziedzinie:

Procedury interwencyjne dla kręgosłupa (2008, zrewidowane z 2001)

Dziedziny: Rehabilitacja medyczna

Leki i związki wpływające na mechanizmy krzepnięcia krwi stanowią potencjalne zagrożenie wystąpienia  krwi...

Autor: American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >