Wytyczne w tej dziedzinie:

Infekcyjne zapalenie wsierdzia - prewencja, rozpoznanie, leczenie (2009)

Dziedziny: Kardiologia, Choroby wewnętrzne, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

 W opublikowanych wytycznych dotyczących prewencji, rozpoznawania i leczenia infekcyjnego zapalenia, na szczeg&o...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Migotanie przedsionków (2006)

Dziedziny: Kardiologia, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

Migotanie przedsionków (AF) jest najpowszechniejszą przewlekłą arytmią sercową i w przypadku nieleczenia s...

Autor: National Institute for Health and Clinical Excellence

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Niewydolność serca u dorosłych - rozpoznanie i leczenie (2009)

Dziedziny: Kardiologia, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

Artykuł jest omówieniem najważniejszych zmian wytycznych postępowania w niewydolności serca u dorosłych, o...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Wady zastawki aorty (2006)

Dziedziny: Kardiologia, Diagnostyka obrazowa, Choroby wewnętrzne » Angiologia, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

Artykuł stanowi kompendium informacji w zakresie postępowania u chorych z wadami zastawki aorty (zwężenie, niedomy...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Wszczepianie rozruszników serca i urządzeń antyarytmicznych (2002)

Dziedziny: Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia, Kardiologia

Praca zawiera szczegółowe zalecenia do stałej elektrostymulacji w szeregu wymienionych poniżej schorzeń: na...

Autor: North American Society for Pacing and Electrophysiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Zastawkowe wady serca (2006)

Dziedziny: Kardiologia, Diagnostyka obrazowa, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

Dokument przedstawia ogólne zalecenia na temat oceny pacjenta ze szmerem sercowym. Dokonujeklasyfikacji szmer&o...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >