Wytyczne w tej dziedzinie:

Rutynowe badania laboratoryjne przed zabiegami endoskopowymi (2008)

Dziedziny: Gastroenterologia, Diagnostyka laboratoryjna

Rutynowe, badania laboratoryjne to procedura polegająca na zleceniu zestawu badań u wszystkich pacjentów prze...

Autor: American Society for Gastrointestinal Endoscopy

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >


««  «   1   |   2