Wytyczne w tej dziedzinie:

Szczepienia u kobiet w ciąży (2009)

Dziedziny: Epidemiologia

Omawiany tekst stanowi komentarz dr n. med. Hanny Czajki do artykułu umieszczonego w Medycynie Praktycznej-Ginekologi...

Autor: Dr n. med. Czajka Hanna

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Szczepienie personelu opieki zdrowotnej przeciwko grypie (2006)

Dziedziny: Epidemiologia

W dokumencie podsumowano amerykańskie zalecenia dotyczące szczepienia przeciwko grypie pracowników służby z...

Autor: Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Wąglik jako broń biologiczna (2001)

Dziedziny: Epidemiologia

Wytyczne zawarte w powyższym artykule, przedstawiają najnowsze stanowisko (1999 rok) dotyczące problematyki zakaże...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Wirusowe zapalenie wątroby typu A - zapobieganie zachorowaniom poprzez czynne lub bierne uodpornienie (1999)

Dziedziny: Epidemiologia

Wirus zapalenia wątroby typu A przenoszony jest głównie drogą fekalno-oralną, a zachorowaniom można zapobi...

Autor: Centers for Disease Control and Prevention

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Wirusowe zapalenie wątroby typu B

Dziedziny: Epidemiologia

W opracowaniu wyróżniono trzy główne kategorie terapeutyczne chorych (podział oparty na analizie fazo...

Autor: National Institutes of Health

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

Dziedziny: Epidemiologia

W dokumencie odniesiono się do obrazu klinicznego choroby, w zależności od wieku oraz czynników ryzyka wyst...

Autor: Infectious Diseases Society of America

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Zakażenia wywołane przez szczepy Staphylococcusaureus oporne na metycylinę

Dziedziny: Epidemiologia

W opracowaniu dotyczącym zakażenia Staphylococcusaureus metycylinoopornego (MRSA) można znaleźć informacje w form...

Autor: Infection Prevention Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Zapalenie wątroby typu C (2000)

Dziedziny: Epidemiologia

Dokument stanowi zbiór wytycznych dotyczących postępowania w zapaleniu wątroby typu C. Przedstawia czynniki ...

Autor: National Institutes of Health

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Zapobiegania chorobie rotawirusowej - możliwości inne niż szczepienie

Dziedziny: Epidemiologia

Dr med. Jacek Mrukowicz z Polskiego Instytutu Evidence Based Medicine w Krakowie i redaktor naczelny „Medycyny P...

Autor: Dr n. med. Vesikari Timo

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Zapobieganie gorączce reumatycznej oraz rozpoznawanie i leczenie ostrego paciorkowcowego zapalenia gardła (2009)

Dziedziny: Epidemiologia

Artykuł przedstawia uaktualnienie stanowiska Komisji ds. Gorączki Reumatycznej, dotyczącego zapobiegania pierwszym ...

Autor: Dr n. med. Taubert K. A.

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5    »  »»