Wytyczne w tej dziedzinie:

Niewydolność serca u dorosłych - rozpoznanie i leczenie (2009)

Dziedziny: Kardiologia, Chirurgia ogólna » Kardiochirurgia

Artykuł jest omówieniem najważniejszych zmian wytycznych postępowania w niewydolności serca u dorosłych, o...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego u dorosłych bez objawów klinicznych (2010)

Dziedziny: Kardiologia

Miażdżycowa choroba sercowo-naczyniowa (CVD - cardiovascular disease) jest główną przyczyną śmierci w Sta...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Ocena zdolności do prowadzenia pojazdów (2012)

Dziedziny: Kardiologia

W zeszłym roku 1 367 Australijczyków zginęło na australijskich drogach, a tysięcy zostało poważnie rannyc...

Autor: National Transport Commission

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Okołooperacyjna ocena ryzyka sercowo-naczyniowego oraz Beta-blokada dla operacji pozasercowych (2007-2009)

Dziedziny: Kardiologia

Pełny tekst wytycznych pochodzących z roku 2007 prezentuje uaktualnienie tychże wytycznych z roku 2002 oraz jest pr...

Autor: American Heart Association

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-11

czytaj >

Okres po zawale mięśnia sercowego - prewencja wtórna w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej u pacjentów po zawale mięśnia sercowego (2007)

Dziedziny: Kardiologia

 Fragment tekstu Roczna ilość przypadków zawału mięśnia sercowego u mężczyzn pomiędzy 30 a 69 roku ...

Autor: Royal College of General Practitioners

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-10-21

czytaj >

Omdlenia (2009)

Dziedziny: Kardiologia

Wytyczne dotyczące diagnostyki i postępowania w omdleniach to znakomity przewodnik dla lekarzy wszystkich specj...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-17

czytaj >

Ostra gorączka reumtyczna i reumatyczna choroba serca - rozpoznanie i postępowanie (2012)

Dziedziny: Kardiologia, Reumatologia

Ostra gorączka reumatyczna (ARF - acute rheumatic fever) oraz reumatyczna choroba serca (RHD - rheumatic heart diseas...

Autor: National Heart Foundation of Australia

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Ostra niewydolność serca - rozpoznanie i leczenie (2005)

Dziedziny: Kardiologia

Wytyczne dotyczą rozpoznawania i leczenia ostrej niewydolności serca. Wytyczne i zalecenia powinny być pomocne w co...

Autor: European Society of Cardiology

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Ostra niewydolność serca u dorosłych - porównianie wytycznych europejskich i amerykańskich

Dziedziny: Kardiologia

Wytyczne europejskich i amerykańskich towarzystw naukowych odnośnie postępowania w ostrej niewydolności serca u do...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Mebazaa Alexandre

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Ostra oraz przewlekła niewydolność serca (2008)

Dziedziny: Kardiologia

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie praktycznych zaleceń dotyczących rozpoznania, oceny oraz leczenia os...

Autor: European Society of Intensive Care Medicine

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    »  »»