Wytyczne w tej dziedzinie:

Opieka paliatywna oraz opieka osób starszych (2010)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

Opieka paliatywna – to aktywna troska o pacjentów, u których brak jest skutecznego leczenia. Najwa...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Planowanie opieki (2009)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

British Geriatrics Society       [DOWNLOAD] (PDF 277 KB)   Planowanie opieki (2009) &n...

Autor:

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Pobyty w jednodniowych szpitalach dla osób starszych (2009)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

Szpitale jednodniowe (DH) są to placówki ambulatoryjne opieki zdrowotnej, w których kompleksowo i profe...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Poprawa opieki osób starszych, wsparcie społeczne (2012)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się znaczące zmiany dotyczące świadczonych usług przez opiekę zdrowotną w k...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Porady żywieniowe we podobnych sytuacjach klinicznych (2009)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

Zmniejszenie aktywności fizycznej wzrasta z wiekiem do około 70 % mężczyzn i 80 % kobiet w wieku powyżej 75 lat w...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Postępowanie przy zaburzeniach połykania u osób starszych pod koniec ich życia (2012)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

British Geriatrics Society       [DOWNLOAD] (DOC 94,4 KB)  Postępowanie przy zaburzeni...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2014-07-23

czytaj >

Profilaktyka przy zakrzepicy żylnej (2012)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

Odleżyny są niepożądanym powikłaniem choroby, związane w znacznym stopniu z znacznym stopniem niepełnosprawnoś...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Profilaktyka w żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (2010)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (skrzepy krwi) jest częstym schorzeniem wyniku, którego pacjent jest przyjm...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >

Programy szczepień starszych pacjentów

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

Choroby zakaźne stanowią znaczący odsetek hospitalizacji i zgonów u osób starszych. Grypa i zapalenie...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2014-07-15

czytaj >

Promocja zdrowia i opieka profilaktyczna (2005)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Geriatria

Z wiekiem obserwuje się zmniejszenie (1-2%) zdolności dotyczących funkcjonowania w społeczeństwie, dodatkowo przy...

Autor: British Geriatrics Society

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-03

czytaj >


««  «   1   |   2   |   3   |   4   |   5    »  »»