Wytyczne w tej dziedzinie:

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa - w przypadku chorych na nowotwory złośliwe (2009)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

W artykule omówiono czynniki ryzyka – z uwzględnieniem: cech osobniczych, stanów klinicznych, int...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Zawilska Krystyna

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-19

czytaj >

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (2004)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Artykuł stanowi zbiór wytycznych na temat profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Przedstawia: czyn...

Autor: Dr n. med. Ray J.G.

Status: Archiwalna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (2007)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa jest powszechną chorobą dotykającą 7,1 osoby na 10 000. Częstość występowan...

Autor: American College of Physicians Dr n. med. Weiss Kevin B.

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (2011)

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Wytyczne dotyczące profilaktyki oraz leczenia zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej mają na celu udos...

Autor: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa w ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zasady profilaktyki

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

Jest to oficjalny dokument Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Prezesa Po...

Autor: Prof. dr hab. n. med. Małdyk Paweł Stanisław

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-15

czytaj >

Żylna choroba zatorowo-zakrzepowa - profilaktyka i leczenie - Konsensus Polski, aktualizacja 2009

Dziedziny: Choroby wewnętrzne » Angiologia

ZŻG i ZTP są ważnymi problemami zdrowotnymi, które mogą mieć poważne następstwa. Ostry ZTP może być ś...

Autor: Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej Prof. dr hab. n. med. Zawilska Krystyna

Status: Aktualna

Aktualizacja: 2015-06-09

czytaj >


««  «   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11

Poddziedziny:

  1. Angiologia
  2. Geriatria
  3. Nefrologia