MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015
Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Piksel

Pacjenci coraz częściej zgłaszają się z bardziej zaawansowanymi nowotworami- ocena priorytetów w polskiej onkologii

Opublikowano:

Autor:W ośrodkach onkologicznych pojawia się coraz więcej pacjentów z bardziej zaawansowanymi nowotworami. Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii alarmuje, aby nie czekać na koniec pandemii.

 

Profesor Maciej Krzakowski- konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, specjalista Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie- ostrzega: „Epidemia COVID-19 zrodziła wśród niektórych osób przekonanie, że wszelkie inne choroby się zatrzymały i że można przeczekać na koniec pandemii z dbaniem o własne zdrowie. Niestety, na oddziałach onkologicznych już obserwujemy konsekwencje takiego podejścia, do ośrodków zgłaszają się pacjenci z bardziej zaawansowanymi nowotworami”

 

Specjalista mówi o sytuacji w onkologii z okazji opublikowania raportu „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej w Polsce w roku 2020”, który został opracowany z inicjatywy organizacji All.Can Polska, której jest członkiem. W jej skład wchodzą eksperci onkologii i zdrowia publicznego, reprezentanci organizacji pacjentów oraz branży farmaceutycznej.

 

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej przypomina, że pacjenci z bardziej zaawansowanymi nowotworami trudniej odpowiadają na leczenie i mają gorsze rokowania. Jest to związane zarówno z tym, że później zgłaszają się oni do lekarza z objawami choroby, ale również dlatego, że z powodu pandemii rezygnują bądź odkładają badania profilaktyczne, takie jak mammografia, cytologia i kolonoskopia.

 

„Koronawirus ujawnił, że pomimo wielu akcji promujących badania profilaktyczne, mają one ograniczoną skuteczność. Wobec tego konieczne jest opracowanie nowych dróg dotarcia do społeczeństwa, np. poprzez listy czy telefony z zaproszeniem na badania. Trzeba obudzić poczucie odpowiedzialności za własne zdrowie, dlatego chcę zaapelować, aby pomimo trudności wynikających z trwającej pandemii, nie odkładać wizyt kontrolnych, badań profilaktycznych, a tym bardziej leczenia na później. Nowotwór nie zaczeka na koniec pandemii, wcześnie wykryty, daje większe szanse na wyleczenie” – przekonuje prof. Maciej Krzakowski.

 

Z kolei kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie, członek prezydium All.Can Polska- prof. Piotr Rutkowski- zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia badań profilaktycznych i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

 

„Rok 2020 przyniósł nieoczekiwaną przeszkodzę w prowadzeniu działań mających na celu poprawę stanu polskiej onkologii. Epidemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na pacjentów onkologicznych, dostęp do profilaktyki czy diagnostyki. Jako priorytet na 2021 r. uznajemy odbudowę profilaktyki nowotworowej i wdrożenie działań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej zgodnie z zaplanowanym harmonogramem” - podkreśla.

 

Według prof. Macieja Krzakowskiego jednym z kluczowych priorytetów jest skrócenie ścieżki pacjenta od diagnozy do wdrożenia leczenia. „Jeśli podkreślamy, że w onkologii kluczowym aspektem dla powodzenia terapii jest czas, to liczy się nie tylko, kiedy pacjent zgłosił się na badania, ale także droga, jaką musi on pokonać poprzez różne badania diagnostyczne, moment postawienia diagnozy do rozpoczęcia leczenia. Konieczne jest skrócenie tej ścieżki, by pacjent mógł jak najszybciej otrzymać leczenie. To wyzwanie w dobie kryzysu wywołanego pandemią jest jeszcze trudniejsze i wymaga wzmożonego wysiłku wszystkich stron zaangażowanych w organizację opieki nad chorymi z nowotworami w celu wypracowania najlepszych rozwiązań” – mówi ekspert.

 

Raport „Diagnoza zmian w opiece onkologicznej 2020”, przygotowany przez Grupę Sterującą All.Can Polska, jest analizą i podsumowaniem zmian, jakie zaszły w obszarze onkologii w mijającym roku. Wskazuje obszary, które wymagają niezwłocznego działania, aby powstała odpowiednia stabilność i efektywność opieki nad pacjentami onkologicznymi.

 

W raporcie wyszczególniono pięć obszarów, na których koncentrować powinny się działania szeroko pojętego środowiska medycznego i pozostałych stron zaangażowanych w poprawę skuteczności opieki onkologicznej w Polsce. Są to: efektywniejsza alokacja dostępnych zasobów na opiekę onkologiczną; zwiększenie roli profilaktyki pierwotnej oraz badań przesiewowych; zapewnienie szybszego i szerszego dostępu do innowacyjnych technologii medycznych; uwzględnienie perspektywy pacjentów we wszystkich decyzjach związanych z procesem planowania, wdrażania i oceny opieki onkologicznej oraz poprawa dostępu pacjentów do badań klinicznych.

 

Eksperci ocenili, że najważniejszą potrzebą polskiej onkologii jest zniesienie nierówności regionalnych w dostępie do świadczeń; wprowadzenie wskaźników jakości postępowania i monitorowania wyników terapii w ośrodkach; uwzględnienie kosztów pośrednich w procesie podejmowania decyzji refundacyjnych; poprawa finansowania świadczeń diagnostycznych oraz szybszy dostęp do innowacji zgodnie z rekomendacjami towarzystw naukowych.

 

Przedstawiciel pacjentów w All.Can Polska- Szymon Chrostowski- zapewnia: „Raport przekażemy Ministerstwu Zdrowia, członkom Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, klinicystom i przedstawicielom organizacji pacjentów. Mamy nadzieję, że posłuży jako baza do pracy nad wdrożeniem niezbędnych zmian w obszarze onkologii”

 

Cały dokument można zobaczyć na stronie inicjatywy All.Can Polska.


powrót