MedicalGuidelines.pl poleca:

Wytyczne Diagnostycznoterapeutyczne dla Lekarzy POZ - Pacjent z łagodnym rozrostem stercza i chorobami współistniejącymi
Czasopismo Medical Cases- nr 1 sierpień 2015
Terminarz wydarzeń

Nie przegap najciekawszych wydarzeń roku!


Piksel

Nowe zasady finansowania szpitali tymczasowych

Opublikowano:

Autor:Dotychczasowe finansowanie szpitali tymczasowych spotkało się z dużą krytyką ze strony ekspertów, opozycji i mediów. Z tego powodu Ministerstwo Zdrowia i NFZ podjęły decyzje o zmianie zasad finansowania szpitali tymczasowych. Od teraz finansowanie gotowości do udzielania świadczeń będzie modułowe i kroczące. Do tej pory NFZ płacił za wszystkie przygotowane łóżka, teraz zapłaci wyłącznie za gotowość stosunkowo niewielkiej liczby łóżek oczekujących na pacjentów.


W opublikowanej nowelizacji zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie finansowania szpitali tymczasowych przede wszystkim zdefiniowane jest pojęcie gotowości do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym oraz gotowość do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej.


W przypadku produktu rozliczeniowego: 99.01.0017 opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń jest naliczana za moduł obejmujący nie więcej niż 56 łóżek, a gdy co najmniej 49 z tych łóżek jest już zajętych, za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, a gdy co najmniej 21 łóżek w module 28 łóżkowym jest już zajętych, to opłata ryczałtowa jest naliczana za moduł kolejnych nie więcej niż 28 łóżek, o ile tyle jest dostępnych.


W przypadku produktu rozliczeniowego: 99.01.0018 opłata ryczałtowa za gotowość do udzielania świadczeń pacjentom wymagającym wentylacji mechanicznej jest naliczana za moduł obejmujący nie więcej niż 10 łóżek dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej, a gdy co najmniej 7 z tych łóżek jest już zajętych, opłata ryczałtowa obejmuje moduł kolejnych nie więcej niż 10 łóżek, o ile tyle jest dostępnych – razem maksymalnie 13 łóżek dla pacjentów wymagających wentylacji mechanicznej.


W zarządzeniu został również wprowadzony przepis uszczegóławiający.  Zgodnie z nim personel pozostający w gotowości do udzielania świadczeń w szpitalu tymczasowym nie może jednoczasowo udzielać świadczeń w podmiocie leczniczym go tworzącym lub innym podmiocie leczniczym.

NFZ nadal będzie płacić około 800zł dziennie za każde łóżko. Zmianie nie ulega także wycena za pobyt pacjenta w szpitalu tymczasowym. Wynosi ona ponad tysiąc złotych i nie jest zależna od poziomu saturacji.


Zmiany te będą dotkliwe szczególnie dla największych szpitali, ponieważ do tej pory finansowane były wszystkie łóżka zaraportowane jako będące w gotowości.


Miesiąc temu, kiedy został otwarty tymczasowy Szpital Narodowy podkreślano, że na początek będzie mógł on przyjąć 300 pacjentów, a w razie potrzeby nawet tysiąc. Szybko jednak okazało się, że szpital stoi praktycznie pusty, a pacjenci stanowią ułamek deklarowanego potencjału. Dodatkowo w momencie pogorszenia się stanu pacjenta, jest on bezzwłocznie przekazywany do innych placówek, takich jak szpital na Wołoskiej. Mimo to, Szpital Narodowy był opłacany bardzo szczodrze generując koszty 21,5 mln zł miesięcznie, z czego około 16 mln zł stanowi wynagrodzenie dla pracowników.


Rząd zapewnia, że nadal istnieje duża potrzeba funkcjonowania już otwartych i dokończenia budowy nowych szpitali tymczasowych we wszystkich regionach kraju. Minister Zdrowia- Adam Niedzielski- tłumaczy, że mają one stanowić „czwartą linię obrony” na wypadek kolejnej fali zakażeń i zachorowań na COVID-19, której nadejście, zdaniem decydentów i ekspertów, jest wyłącznie kwestią czasu.


powrót